Lektionsplan

Lektionsplan til “Dialoger på Job”

 

Introduktion:

Ligesom selve materialet tager denne lektionsplan udgangspunkt i et behov hos
medarbejdere i forskellige brancher for at kunne kommunikere med kolleger, kunder,
borgere og leverandører. Med afsæt i en lydoptagelse af en eksempel-dialog, skal
kursisterne tilegne sig relevante ord og udtryk og dernæst anvende disse i
selvproducerede dialoger, hvor de spiller rollerne i dialogerne.

Kursisternes selvproducerede dialoger kan med fordel trænes, repeteres og optages med henblik på
feedback fra lærer og medkursister. Bemærk at kommunikationen bliver autentisk idet
kun den, der spiller den enkelte “rolle” ved, hvad dialogen kommer til at fokusere på
(information gap). Dog vil denne autenticitet naturligvis formindskes ved repetition,
som vi lægger op til her.

Mål:

  • at lære hvordan man kommunikerer mundtligt inden for branchen
  • at lære ord, sætninger og faste udtryk, der ofte bruges i kommunikation i
    branchen
  • at styrke den semi-formelle sprogkompetence
  • at styrke lytteforståelsen

Niveau:

A2 – B1

Tid:

3-6 lektioner – kan med fordel gentages

Forløb:

Præ-task formål:
  • Undersøg kursisternes ordforråd om emnet
  • Udvid deres ordforråd
  • Forbered dem på tasken
Præ-tast aktivitet:
Brainstorm i par
Hvert par eller gruppe skriver alle danske ord de kan komme i tanker om, som har at gøre med branchen. Der samles op i plenum, hvor en kursist eller læreren skriver klassens ord op på tavlen.
Lyt til dialogen Klassen lytter til dialogen 2 gange uden teksten, bagefter 2
gange med. Efter hver gennemlytning gives tid til spørgsmål.
Øv dialogen i par Kursisterne læser dialogen højt sammen i par og kan skiftes til at være A og B.
Alternativ fremgangsmåde Hvis der er niveauforskelle i klassen, kan dette imødekommes ved at udfordre det høje niveau med en dictogloss. I det følgende kalder vi det lave niveau for gruppe 1 og det høje for
gruppe 2.

Gruppe 1 får teksten udleveret, mens gruppe 2 ikke gør, og klassen lytter til dialogen 2-3 gange.

Gruppe 1 træner dialogen sammen i par.
Gruppe 2 skriver sætninger, for at genskabe de brudstykker af dialogen, som de kan huske med fokus på indholdet. Det er ikke vigtigt om de bruger præcis de samme ord.

Alle lytter igen, og grupper 2 forsøger at genskrive dialogen så præcist som muligt.

Gruppe 1 skriver spørgsmål til teksten, som en anden gruppe skal svare på.

Forbered egne dialoger Parrene bestemmer selv hvem, der skal spille hvilken “rolle”, og de bedste rollespil kommer ud af et ægte kommunikativt behov, og ofte hvor der indgår en konflikt. Man kan eventuelt skrive stikord eller hele sætninger som forberedelse. Træn dialogerne.
Task: Fremfør dialoger Parrene fremfører dialogerne i plenum mens der lydoptages.
Post-task: Lyt til optagelser Der lyttes til optagelserne i plenum og lærer og andre kursister giver feedback på korrekthed og udtale.
Fokus på grammatik De tilhørende grammatik-opgaver på sitet løses.
Fokus på udtale Der arbejdes med udtale med udgangspunkt i kursisternes
egne optagelser.