Fremtid

Man kan danne fremtid på to forskellige måder: med verbum i nutid eller med modalverbum. 

 

Verbum i nutid

Man kan danne fremtid ved at bruge et verbum i nutid. Intention og kontekst vil i disse tilfælde vise, om det er en igangværende handling, eller om det er en handling, der bliver udført i fremtiden.

Eksempler: 

1) a. Jeg gør toilettet rent.
b. Jeg sætter kaffen over.
c. Jeg dækker op til gæsterne.
d. Jeg tager opvasken.

Verbum i nutid med tids-adverbium: 

Det er muligt at præcisere, at der er tale om fremtid og ikke en igangværende handling i sætningerne fra eksemplerne ovenfor, ved at tilføje et adverbium, der beskriver, hvornår handlingen finder sted. 

Eksempler:

2) a. Jeg gør toilettet rent senere.
b. Jeg sætter kaffen over om lidt.
c. Jeg dækker op til gæsterne i morgen tidlig.
d. Jeg tager opvasken i aften.

Verbum i nutid med tids-ledsætning:

Denne præcisering kan også foretages gennem en tids-ledsætning, der har samme funktion som et tids-adverbium. 

Eksempler: 

3) a. Jeg gør toilettet rent, når gæsterne er gået hjem.
b. Jeg sætter kaffen over, når du har dækket bord.
c. Jeg dækker op til gæsterne, en time inden de ankommer.
d. Jeg tager opvasken, når vi har ryddet af.

 

Verbum i nutid med hvis-ledsætning: 

Disse sætninger fungerer også som fremtid, men de er ikke sket endnu og vil ikke nødvendigvis ske. I eksemplerne nedenfor er handlingen i hovedsætningen afhængig af handlingen i ledsætningen. 

Eksempler: 

4) a. Jeg gør toiletterne rene, hvis de er snavsede.
b. Jeg sætter kaffen over, hvis du vil have mere.
c. Jeg dækker op til gæsterne, hvis Peter ikke kan det.
d. Jeg tager opvasken, hvis Maria ikke gør det.

 

Modalverbum

 

Modalverbum med verbum 2: 

Den anden måde at danne fremtid på, er ved brug af modalverber, primært “skal” og “vil“, men også “kan” og ““. 

Eksempler: 

5) a. Jeg kan gøre toilettet rent.
b. Jeg vil sætte kaffen over.
c. Jeg må dække op til gæsterne.
d. Jeg skal tage opvasken.

 

Læg mærke til at modalverberne både kan have deres grundbetydning fx kan ‘mulighed’ og vil ‘vilje’. Men i sidste ende kommer intentionen an på konteksten som ovenfor, hvor ‘jeg kan gøre toilettet rent’ fortolkes som et tilbud og ikke som en ytring omkring talerens generelle evne til at gøre toiletter rene.

 

Modalverbum med sted/retning:

 

Modalverberne kan bruges til at indikere en plan med “skal” eller et ønske med “vil” som i eksemplerne nedenfor.

6) a. Jeg vil syd på i ferien.
b. Jeg skal på Grønttorvet.

 

Man kan også bruge modalverber uden et verbum 2 og med stedsadverbial som nedenfor:

7) a. Jeg må hjem.
b. Jeg skal på arbejde.
c. Jeg vil i byen; jeg vil ud.