Ledsætninger

Ledsætninger er sætninger, som danner en del, eller et “led”, i en større sætning. Derfor kan en ledsætning normalt ikke bruges alene, men skal stå sammen med en hovedsætning. Sammen danner en hovedsætning og en ledsætning en kompleks helsætning. Der findes tre forskellige typer ledsætninger, som vi vil gennemgå nedenfor: 1) substantiviske, som står i stedet for et substantiv, 2) adverbiale, som står i stedet for et adverbial og 3) relative, der beskriver et substantiv, på samme måde som et adjektiv gør. 

Ledsætninger som substantiv

Disse kan bruges i stedet for et substantiv, som i (1):

1) a. Han elsker madlavning
b. Han elsker at lave mad

I (1a) er sætningens objekt et substantiv “madlavning” men i (1b) er objektet “at lave mad”.

Et andet eksempel er (2):

2) a. Guitarspil er forbudt her
b. At spille på guitar er forbudt her
c. Det er forbudt at spille på guitar her

I (2a) er sætningens subjekt et substantiv “guitarspil” men i (2b) er det “at spille på guitar”. Eksempel (2c) er med “det” som midlertidigt subjekt, og det føles mere naturligt end (2b) fordi en at-sætning fungerer dårligt som subjekt på dansk (det samme gælder i (3d-e) nedenfor).

Eksemplerne i (1b-2b) bruger verber i infinitiv med “at”, men man kan også have et subjekt i en at-sætning som i (3).

3) a. Jeg er glad for dit gode humør
b. Jeg er glad for, at du er i godt humør
c. Din succes glæder mig
d. At du har succes glæder mig
e. Det glæder mig, at du har succes

Eksemplet i (3b) er med at-sætning som objekt, og (3d) er med at-sætning som subjekt, mens (3e) viser en sætning med “det” som midlertidigt subjekt, og denne fungerer bedre.

En anden type substantiv-ledsætning er med hv-ord, som i (4).

4) a. Hun ved ikke, hvornår han kommer hjem
b. De fortalte, hvorfor de aldrig kom på besøg
c. Jeg forklarede ham, hvordan man bager kagen

Eksemplerne i (4) er alle med en hv-sætning som objekt, men man kunne lave tilsvarende sætninger med midlertidigt subjekt som i (5).

5) a. Det er svært at gætte, hvornår hun kommer hjem
b. Det er svært at gætte, hvorfor de aldrig kom på besøg
c. Det var nemt at forklare ham, hvordan man bager kagen

Ledsætninger som adverbial

Adverbialer siger noget om hvordan en sætning skal forstås, fx i forhold til tiden (nu, i morgen, altid), stedet (her, der, på stationen, alle steder) eller måden (hurtigt, vredt, med glæde). 

Men vi kan også bruge en ledsætning som adverbial med nogle af de samme funktioner. Vi kigger på nogle af disse nedenfor.

Eksempler på ledsætninger der indikerer tid vises i (6):

6) a. Vi skal spise, når far kommer hjem fra arbejde
b. Jeg hjælper dig, efter jeg har lavet mad
c. Lyset gik ud, da lynet slog ned

Andre typer af adverbielle ledsætninger ses i (7):

7) a. Hun bliver glad, hvis du vasker tøjet
b. De kommer på besøg, fordi jeg har fødselsdag
c. Du skal lukke døren, så hunden ikke løber ud

Eksemplerne viser henholdsvis betingelse med “hvis” (7a), forklaring med “fordi” (7b) og intention med “” i (7c).

Relative ledsætninger

Denne type ledsætning giver ekstra information om en person, ting eller sted, som kan udtrykkes med et substantiv, pronomen eller navn. Nedenfor gennemgår vi nogle eksempler.

8) a. Jeg snakker med naboen, som bor i det blå hus
b. Drengen leger med legetøjet, som han fik i julegave
c. Jeg husker den vej, hvor min farmor boede

I (8) giver de tre relativsætninger ekstra information om objektet i hovedsætningen, men i (8a) er “som” subjekt i ledsætningen, i (8b) er “som” objekt, og i (8c) er “hvor” en type stedsadverbial. 

Læg mærke til, at i sætninger som (8a), hvor “som” er subjekt, kan man vælge frit mellem “som” og “der”, så både (8a) og (9a) er mulige, men det samme er ikke sandt for (8b) hvor “som” er objekt – her er kun “som” mulig, og (9b) med “der” er ikke en korrekt sætning.

9) a. Jeg snakker med naboen, der bor i det blå hus
b. *Drengen leger med legetøjet, der han fik i julegave (*ikke en korrekt sætning)

I øvrigt kan relativ-konjunktionen “som” udelades når den fungerer som objekt som vist i (10).

10) Drengen leger med legetøjet, han fik i julegave

Ordstilling i ledsætninger

Ordstillingen i ledsætninger er umiddelbart den samme som i hovedsætninger, som vist i (11).

11) a. Hun kommer til festen
S V
b. Hun siger at hun kommer til festen
S V S V

Både i hovedsætningen i (11a) og i ledsætningen i (11b) er rækkefølgen subjekt – verbum . Men forskellen viser sig, hvis man introducerer et centralt adverbium (CA) som fx ikke, måske, også som i (12).

12) a. Hun kommer ikke til festen
S V CA
b. Hun siger at hun ikke kommer til festen
S V S CA V

Nu er rækkefølgen S-V-CA i hovedsætningen i (12a) men S-CA-V i ledsætningen i (12b).