Substantiver

Substantiver er ord, der refererer til ting (dør, stol, fugl), mennesker (dreng, mormor, hjemmehjælper), steder (plejehjem, kantine, kommune) og abstrakte koncepter (inspiration, søvn, kærlighed) med mere. 

Substantiver er på dansk forbundet med 3 grammatiske kategorier: tal (ental/flertal), køn (N/T) og bestemthed (bestemt/ubestemt).

Tal

Substantivet har forskellige endelser afhængigt af, om der er en eller flere, fx:

Ender på –e:

en dør to dør-e
en stol to stol-e
en fugl to fugl-e

 

Entalsformen er kort, og flertalsformen er længere.

Der findes også andre flertalsformer, som vist i eksemplerne nedenfor:

 

Ender på –r eller -er:

et vindue to vindue-r
en kvinde to kvinde-r
en bil to bil-er

 

Uden endelse:

et år to år
et ben to ben
et får to får

 

Skifter vokal:

et barn to børn
en mand to mænd
en gås to gæs

 

Kombination:

en bog to bøg-er
en fod to fødd-er
en tand to tænd-er

Læg også mærke til dobbelt konsonant i fødder.

Køn

Substantiverne inddeles i 2 grupper, eller “køn”. De 2 køn hedder fælleskøn, og intetkøn eller N-køn og T-køn, fordi de markeres med henholdsvis ‘-n’ og ‘-t’. Vi har allerede set eksempler på de to køn ovenfor. Her er nogle flere eksempler:

KØN ENTAL FLERTAL
  ubestemt bestemt ubestemt bestemt
N en pige pige-n pige-r pige-r-ne
N en dreng dreng-en dreng-e dreng-e-ne
N en kvinde kvinde-n kvinde-r kvinde-r-ne
N en mand mand-en mænd mænd-ene
T et barn barn-et børn børn-ene
T et menneske menneske-t menneske-r menneske-r-ne
N en lejlighed lejlighed-en lejlighed-er lejlighed-er-ne
T et hus hus-et hus-e hus-e-ne
N en bil bil-en bil-er bil-er-ne
T et fly fly-et fly fly-ene
N en plante plante-n plante-r plante-r-ne
T et træ træ-et træ-er træ-er-ne
N en pære pære-n pære-r pære-r-ne
T et æble æble-t æble-r æble-r-ne

 

Som eksemplerne viser, er køn ikke systematisk og ikke forbundet med biologisk køn og heller ikke med indholdsmæssige kategorier som fx bolig, transport, planter, frugt. Der er heller ikke nogen forbindelse mellem flertalsform og køn. Det er med andre ord tilfældigt hvilket køn et substantiv har. Læg også mærke til, at forskellen mellem køn forsvinder i flertal, så fxet æble’ og ‘en pære’ får begge ‘-r-ne’ i flertal bestemt.

Bestemthed

Vi har allerede set eksempler på substantiver i bestemt og ubestemt form ovenfor fxen pige’ -> ‘pige-n’ hvor ‘en pige’ kan være en hvilken som helst pige blandt alle piger i verden. Vi bruger ubestemt form, når vi ikke kender pigen, og når det er første gang vi hører om hende. Når vi kender pigen, så bruger vi bestemt form, se eksemplerne nedenfor.

 

En kvinde sidder på en trappe (noget ukendt introduceres)

Kvinden har hvide sko på (noget kendt refereres)

Trappen er grå (noget kendt refereres)

 

 

Et æble ligger ved siden af en pose 

Æblet er rødt

Posen er brun

En mand sidder ved en bil

Manden er glad

Bilen er sort

Vi bruger også ubestemt form i følgende situationer:

 

Når noget er besiddet (possesiv), fx:

 

Et hus / huset ->Det er Peters hus

En mor / moren -> Jeg ringer til min mor

En kuglepen / kuglepennen -> Må jeg låne din kuglepen?

 

Efter bestemte artikler den/det/de:

 

Vi bor i det hus til venstre

Hvem kører i den bil?

Kender I de mennesker?

 

Når noget er generisk:

Biler er dyre i Danmark. Har I bil?

Børn er søde. Har I børn?

Chokolade er usundt. Appelsiner er sunde

Jeg vasker altid bil om onsdagen