Pronomener

Personlige pronomener

Et pronomen er et ord, som bruges i stedet for et substantiv, der er enten subjekt eller objekt i en sætning.

Oversigt:

Subjekt Objekt
Ental    
1. Person Jeg Mig
2. Person Du Dig
3. Person Hun, han
Den, det
Man
Hende, ham
Den, det
En
Flertal
Subjekt Objekt
1. Person Vi Os
2. Person I Jer
3. Person De Dem

Pronomener kan erstatte substantiver, når de allerede er blevet introduceret. Så behøver man ikke at skrive det samme substantiv flere gange i træk. Det kan fx være navne eller ting, som gør noget i en sætning (subjekt), eller dem, som påvirkes af handlinger (objekt.)

 

Eksempel:

Sarah hjælper Fru Nielsen
‘Sarah’ og ‘Fru Nielsen’ er begge substantiver. Derfor kan vi erstatte dem med pronomener.

Uden pronomen Sarah hjælper Fru Nielsen 
Subjekt som pronomen  Hun hjælper Fru Nielsen
Objekt som pronomen Sarah hjælper hende
Subjekt og objekt som pronomen Hun hjælper hende

Når man erstatter et substantiv med et pronomen, skal man tænke over, at personen, der hører eller læser sætningen, stadig skal kunne forstå, hvem sætningen handler om. Derfor kan man ikke begynde en samtale eller tekst med ‘Hun hjælper hende, for så ved man ikke, hvem hun og hende er. Derfor er det en god ide at bruge navne eller substantiver først og så bagefter bruge pronomener. 

 

Eksempel:

‘Sarah hjælper Fru Nielsen’

Uden pronomen Sarah giver Fru Nielsen et bad
Subjekt som pronomen  Hun giver Fru Nielsen et bad
Objekt som pronomen Sarah giver hende et bad
Subjekt og objekt som pronomen Hun giver hende et bad

Et pronomen kan også erstatte et substantiv som ikke er en person. Det kan fx være ting (dør, stol, fugl), steder (plejehjem, kantine, kommune) og abstrakte koncepter (inspiration, søvn, kærlighed). Disse substantiver erstatter man med pronomenerne det eller den i ental og de eller dem i flertal. 

De to pronomener det og den bruges på samme måde og betyder det samme i sætningen. Forskellen er substantivets køn, som kan være N-køn eller T-køn som i en stol og et bord. Derfor bruger man pronomenet den om en stol og det om et bord

 

Eksempel:

Sarah ser et bord. Bordet er snavset’ 

Uden pronomen Sarah tørrer bordet af
Subjekt som pronomen  Hun tørrer bordet af
Objekt som pronomen Sarah tørrer det af
Subjekt og objekt som pronomen Hun tørrer det af

Pronomener i flertal fungerer på samme måde som i ental.

 

Eksempel:

‘Sarah og Karo ser to borde. Bordene er snavsede’ 

Uden pronomen Sarah og Karo tørrer bordene af
Subjekt som pronomen  De tørrer bordene af
Objekt som pronomen Sarah og Karo tørrer dem af
Subjekt og objekt som pronomen De tørrer dem af

Subjekt:  

Sarah er hjemmehjælper. Sarah er 27 år.
Sarah er hjemmehjælper. Hun er 27 år.


Sarah hjælper Fru Nielsen. Sarah giver Fru Nielsen et bad.
Sarah hjælper Fru Nielsen. Hun giver Fru Nielsen et bad. 

 

Ikke subjekt:

Sarah hjælper Fru Nielsen. Sarah giver Fru Nielsen et bad.
Sarah hjælper Fru Nielsen. Sarah giver hende et bad. 

 

Subjekt og ikke subjekt

Sarah hjælper Fru Nielsen. Sarah giver Fru Nielsen et bad.
Sarah hjælper Fru Nielsen. Hun giver hende et bad.