Hovedsætninger

Ordstilling på dansk er vigtig for at forstå indholdet af en sætning. Det kan fx være vigtigt om der er tale om en hovedsætning med grundstruktur (S-V-CA), hvor al informationen er til stede, eller om der er tale om et spørgsmål (V-S-CA-?), hvor der spørges ind til manglende information.

Ordstilling på dansk følger nogle faste strukturer, som kan ses nedenfor og efterfølgende vil blive gennemgået enkeltvis: 

En hovedsætning kan stå alene. Det betyder, at en hovedsætning består af alle de led, som er nødvendige for at danne en komplet sætning. De vigtigste led i en sætning er subjekt og verbum.
Hovedsætninger med grundstruktur
Spørgsmål
Hovedsætninger med forled som giver inversion (forleddet kan næsten være alt)

 

Hovedsætninger med grundstruktur

Ligefrem ordstilling: S-V-CA

Som tidligere nævnt består en hovedsætning mindst af et subjekt og et verbum. Nedenfor er et eksempel på en simpel sætning bestående af subjekt og verbum.

Eksempel:

1. a. Hun støvsuger
hun = subjekt, støvsuger = verbum

  

Subjektet er i denne sætning en person som udfører en handling. Denne handling er udtrykt gennem verbet som altså fortæller hvad subjektet foretager sig, nemlig at støvsuge. 

Ved at tilføje sætningen et central adverbium (CA), bliver det muligt at fortælle noget om fx måde (lige), nægtelse (ikke), tid (altid), reference (også, nemlig), holdning (endelig), sikkerhed (måske). Centraladverbiet har dermed indflydelse på hele sætningen og ændrer betydningen af det samlede indhold, modsat andre adverbier, der fx fortæller noget om et verbum, fxhan (S) løber (V) hurtigt (A) hjem (A) gennem skoven (A)’. I dette eksempel fortæller adverbiet ‘hurtigt’ kun noget om hvordan han løber.  

Eksempler:

2) a. Hun støvsuger lige måde
b. Hun støvsuger ikke nægtelse
c. Hun støvsuger altid tid
d. Hun støvsuger også reference
e. Hun støvsuger endelig holdning
f. Hun støvsuger måske sikkerhed

 

Det næste led, man kan tilføje, er et direkte objekt, som er forbundet med verbet og beskriver i eksemplet, hvad hun støvsuger (3a): 

Eksempler: 

3) a.  Hun støvsuger måske gulvet.
b. Hun støvsuger måske gulvet på kontoret.
c. Hun støvsuger måske gulvet på kontoret på tirsdag.

Til sidst i sætningen kommer adverbialerne også kaldet slutadverbialer. Disse Adverbialled dækker tid (3c) og sted (3b). Adverbialet for tid står til sidst i en sætning:

 

Spørgsmål 

Ja/nej-spørgsmål (V-S-CA) & hv-spørgsmål (HV-V-S-CA)

Der er to typer spørgsmål på dansk og de har hver deres sætningskonstruktion: ja/nej-spørgsmål (V-S-CA-?) og hv-spørgsmål (HV-V-S-CA-?). Begge konstruktioner er hovedsætninger og kan stå alene. Ved ja/nej-spørgsmål (V-S-CA-?) bytter man blot om på subjekt og verbum for at danne spørgsmål som i (4a).

Eksempel på ja/nej-spørgsmål:

4) a. Støvsuger hun?
b. Støvsuger hun måske gulvet på kontoret på tirsdag?

Ordstillingen i ja/nej-spørgsmål er fast og kan ikke ændres. Det betyder, at når man tilføjer flere led til sætningen, beholder den samme struktur som i (4b):

Hv-spørgsmål: HV-V-S-CA-?

Hv-spørgsmål indledes med et spørgeord, som begynder med hv. Her følger eksempler på hv-ord: hvad, hvor, hvorfor, hvem, hvornår, hvis, hvad tid, hvor mange, hvor længe, hvad for en

5) a. Hvad skal vi lave i dag?
b. Hvor skal vi gøre rent nu?
c. Hvorfor bruger vi ikke bare en kost?
d. Hvem skal gøre rent på badeværelset?
e. Hvornår skal vi møde?
f. Hvis mobil er det?
g. Hvad tid møder vi på mandag?
h. Hvor mange spande er der på vognen?
i. Hvor længe skal du holde ferie?
j. Hvad for en moppe skal vi bruge til radiatoren?

 

Hovedsætninger med forled som giver inversion 

Foranstillet adverbial: A-V-S

Foranstillet objekt: O-V-S

Man kan flytte rundt på de forskellige led i sætningen, uden at det har indflydelse på den betydningsmæssige indhold af sætningen. Man kan flytte rundt på leddene i sætningen for at sætte fokus på leddet eller bare for at variere sit sprog. Nedenfor følger en række eksempler på dette.

 

Eksempel på en hovedsætning med grundstruktur:

Hun støvsuger måske gulvet på kontoret på tirsdag
S V CA O A A

Eksempel på foranstillet tidsadverbial:

På tirsdag støvsuger hun måske gulvet på kontoret
A V S CA O A

Eksempel på foranstillet stedsadverbial:

På kontoret støvsuger hun måske gulvet på tirsdag
A V S CA O A

Eksempel på foranstillet objekt:

Gulvet støvsuger hun måske på kontoret på tirsdag
O V S CA A A

Eksempel på foranstillet adverbium:

Måske støvsuger hun gulvet på kontoret på tirsdag
CA V S O A A