Adverbier

Små adverbier (modalpartikler)  

 

Små adverbier er ord som man bruger til at skabe kontekst ved at referere til information og dele holdninger med den, man taler med. Det er mest i talesprog man bruger dem og det kan ofte være svært at høre de små adverbier, når man taler sammen. Det er blandt andet fordi de sjældent har tryk og derfor lydmæssigt “smelter sammen” med de ord, som de står ved siden af. Det er ord som fx jo, da, lige, nok, som vises i eksemplerne nedenfor (lydskrift angivet i firkantede parenteser):

 

Jo

1) a. Det skal jo gerne se pænt ud [de skao gaαn se pænd uð]
b. Det er jo rimelig proppet [deo ri:mli probð]
c. Det ved du jo godt [de ve duo gɔd]

 

I (1a) refererer jo til den fælles forståelse af at begge talere ved, at grøntafdelingen skal se pæn ud. Det samme gælder for (1b), da de begge kan se at der er proppet med varer og i (1c) refererer jo til en fælles viden om, hvordan frugt og grønt skal sættes op og trimmes. En viden som de begge har og derfor ikke skal forklares igen, men kan refereres til ved brugen af jo.  

 

Da 

Hvor taleren i tilfældet med jo (1) antager at informationen er kendt af begge samtaleparter, bliver der med brugen af da (2a) udtrykt, at tilhøreren måske burde vide det, men har glemt det eller set bort fra det, og taleren mener, at høreren burde kende til det (2b). 

2) a. Det er da ikke min tur til at give kage, er det? [a-de]
b. Det er det da  [de-a-de-da]
c. Det er det da ikke!  [de-a-de-da-eg]

 

 Lige

Brugen af lige  indikerer at en handling kan udføres med det samme og uden besvær (3a), hurtigt (3b) og/eller  overraskende, uforudsigeligt (3c; 3d) eller underspillet (3e). 

 

3) a. Det ordner jeg lige 
b. Det kan vi lige ordne
c. Han kom lige forbi i går
d. Hun vandt lige en rejse sydpå 
e. Jeg vandt lige million i går

 

Nok 

Som med de andre små adverbier, har nok mange forskellige betydninger. I eksempel (4a) er der tale om en formodning, et skøn eller en vurdering, i (4b og 4c) en bebrejdelse, ironi eller sarkasme, i (4d) bruges nok som et synonym for desværre, i (4e) som en indrømmelse, i (4f) udtrykker det undren.

 

4) a. Han kommer nok på arbejde i morgen
b. Det burde han nok
c. Det kan du nok regne ud
d. Jeg må nok bede dig om at komme igen i morgen
e. Det skulle jeg nok have gjort i stedet
f. Det er rigtig nok, men lad os vente og se

 

Flere små adverbier sammen

Det er muligt at kombinere de små adverbier, så man har flere af dem stående ved siden af hinanden. Eksempler på det er vist i (5).

5) a. Den skal vi da jo nok lige have justeret 
b. Det er jo ikke bare lige sådan at ordne 
c. Det er da vist lige sådan, man gør

Det er svært at sige, hvilken betydning de små adverbier hver især tilføjer.